PAPAGEIENZUCHT
CHRISTIAN

Salomon-Edelpapagei

Der Salomon-Edelpapagei ist eine der Unterarten des Edelpapageis.

  • Salomon Edelpapagei